Otsing

KODUÕENDUS

Koduõendus
Telefon 566 23 484
E-R 08:00–16:00
E-post koduoendus@keskhaigla.ee
 

Koduõendus on kvalifitseeritud õendushooldus, mida osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis oleva, kroonilist haigust põdeva või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi raviks (arsti ettekirjutusel) ja/või efektiivseks toimetulekuks tema koduses keskkonnas.

 

Koduõendusteenust on võimalik osutada:

– patsiendile, kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi, ja füüsiliste või vaimsete piirangute tõttu ei saa külastada perearsti võimalikku tervishoiuasutust

– patsiendile, kellel võimaldab kodune õendusabi ennetada haiglaravile (sh hooldusravile, hooldushaiglasse) sattumist

– hooldekodus viibivatele klientidele

– hooldushaiglast koju suunatud inimestele

– terminaalstaadiumis patsientidele

– kroonilist haigust põdevatele liikumispiirangutega patsientidele

– piiratud funktsionaalse võimekusega patsientide raviks ja/või efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas

– patsientidele, kelle õendushooldusvajadus on suurem, kui seda jõuab teostada pereõde

 

Teostame järgmisi õendustoiminguid:

– vererõhu mõõtmine

– pulsisageduse lugemine

– kehatemperatuuri mõõtmine

– ravimite jaotamine ja manustamine

– tilkinfusiooni tegemine

– haavaravi koos sidumisega

– haavaõmbluste eemaldamine haavalt

– stoomide hooldus (vahetus, õpetamine)

– klistiiri tegemine

– naha seisundi hindamine ning lamatiste ennetamine, hooldus, ravi

– asendravi

– analüüside võtmine, sh veresuhkru määramine glükomeetriga

– põie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus

– patsiendi ja teme pereliikmete õendusalane nõustamine

 

Õendusabi osutatkase vastavalt AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Tervisekassa poolt sõlmitud lepingu mahule järjekorra alusel Tallinna linna piires. Õendustegevus toimub tihedas koostöös patsiendi perearstiga ning vajadusel linnaosavalitsuse sotsiaaltöötajaga või hooldajaga. Koduõendusteenusele suunab pere- või eriarst ja kirjutab selleks saatekirja, milles kirjeldab lühidalt koduõendususele suunamise põhjust ja ordineerib kirjalikult kodus teostamist vajavad raviprotseduurid. Saatekirja palume edastada meilitsi koduoendus@keskhaigla.ee. Tervisekassa poolt kindlustatud isikutele on koduõendusteenus tasuta.
 
Lisainformatsioon ja registreerimine tööpäevadel kell 08:00–16:00 koduõendusteenust koordineeriva õe telefonil: 566 23 484. E-post: koduoendus@keskhaigla.ee.
 

Saatekirja vormi leiate siit: Saatekiri koduõendusele

 
Tervisekassa poolt tunnustatud ravijuhend – Koduõenduse tegevusjuhend PDF