Otsing

HAIGLAST

Lääne-Tallinna Keskhaigla – ühiselt abiks!

 
MISSIOON
Asjatundlik ja nüüdisaegne diagnostika ning ravi patsiendisõbralikus haiglas.

 
 

VISIOON
Oleme usaldusväärne valik patsiendile ja koostööpartneritele ning töötajaid väärtustav ja arengule orienteeritud.

 
 

VÄÄRTUSED
 

 • Patsiendikesksus on kogu haigla tegevus patsiendi parima ravitulemuse nimel ja arvestab maksimaalselt patsiendi vajadusi ning eripära.
 • Asjatundlikkus on nüüdisaegsed teadmised ja oskused, mida rakendame omandatud erialal ja anname edasi, samuti pidev enesetäiendamine.
 • Usaldusväärsus on otsuste läbipaistvus, kokkulepete järgimine ja ainult teadus- ning tõenduspõhiste meetodite kasutamine.
 • Koostöö on kolleegide, patsientide, nende lähedaste ja haigla koostööpartnerite ühine tegutsemine vastastikuses usalduses ja austuses, mis põhineb osapoolte teadmistel ja oskustel ning tahtel saavutada ühist eesmärki.
 •  
   

  LOGO
  Meie logo märgiliseks väljundiks on süda, mille ümber on avatud ellips. Märgil on erinevaid tõlgendamise viise: süda, mille ümber kõik koondub; süda, mis sümboliseerib elu.

   
   
  LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA NUMBRITES:

   

  0
  Arsti

   

  0
  Õde

   

  0
  Patsienti aastas
  0
  Hooldajat

   

  0
  Töötajat kokku

   

  0
  Kliinikut