Otsing

TÖÖTERVISHOID

Tervisekontroll on töötervishoiuteenus, mille käigus hindab töötervishoiuarst töökeskkonna ohutegurite mõju inimese tervisele.
Osutame töötervishoiuteenuseid asutustele. Selleks palume esitada garantiikiri ja tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri (vastavalt sotsiaalministri 24.04.2003 määrusele nr 74 “Töötajate tervisekontrolli kord” Lisa 2). Samuti pakume töötervishoiuteenuseid eraisikutele (tasuline vastuvõtt).

 

Meie töötervishoiuarstid

Dr Marju Nurm – töötervishoiuarst
Dr Anatoli Semjonov – töötervishoiuarst

 

Arstide vastuvõtukohad ja teenuse osutamine

Meremeeste polikliinik (Merimetsa Tervisekeskus, Paldiski mnt 68a, 3. korrus)

 

Töötervishoiuarsti vastuvõtule saab registreerida polikliinikutes ja tervisekeskustes kohapeal või telefonil +372 626 1314.

 

Info ja hinnapakkumised

Töötervishoiuteenuste hinnad 59-80 eurot. Töötervishoiuarst otsustab teostatavate uuringute mahu ja vajadused.
Lisainfo: taivi.kaljola@keskhaigla.ee

 

Teenuse eest tasumine

Töötervishoiuteenuse osutamise eest vormistatakse arve automaatselt. Patsiendi või asutuse nimele jääb võlgnevus kuni selle tasumiseni. Võlgnevuse olemasolust teavitatakse patsienti/asutust tema järgneval pöördumisel Lääne-Tallinna Keskhaigla poole. Kui patsient/asutus ei ole võlga tasunud 30 päeva jooksul pärast maksetähtaja ületamist, edastatakse tema andmed inkassoteenuse osutajale. Ebamugavuste vältimiseks palume tasuda töötervishoiuteenuse eest õigeaegselt.